toggle menu
sliderkuva

Laatu

Asiakastarpeet ovat laatupolitiikkamme lähtökohta. Tuotannossamme korostuu pyrkimys uusimman tekniikan hyödyntämiseen niin koneistuksen kuin laadunvarmistuksenkin osalta. Uusin tekniikka mahdollistaa työkappaleiden nopeat läpäisyajat ja minimoi keskeneräisen tuotannon. Piensarjatuotannossamme korostamme ammattitaitoa. Jokainen vastaa omasta työstään osana toimitusketjua asiakkaalta asiakkaalle. Mottomme on: ”Ensimmäisellä kerralla oikein ja paremmin seuraavalla”.

Ympäristöasioista huolehdimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuotannosta syntyvät lastut ja ylijäämäinen raaka-aine toimitetaan uudelleen sulatettavaksi. Erilaiset hyötyjätteet toimitetaan paperin, pahvin, muovien ja rautametallien osalta kierrätykseen sekä puujäte poltettavaksi. Käyttämämme kappaleiden pesuprosessi on kemikaalivapaa.

Työterveys- ja turvallisuusasioita hoidamme yhteistyössä ulkopuolisten ammattitahojen kanssa. Työntekijöillemme kustannetaan vakuutusyhtiön myöntämä vapaaehtoinen sairaus- ja tapaturmakuluvakuutus.

Laatujärjestelmällämme on ISO9001:2015 mukainen sertifikaatti.